ΔΕΙΓΜΑ - Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2006‑2008. greek‑language.gr


Βιβλιογραφική παραπομπή στον ιστότοπο του Λεξικού.

Σημειώσεις Επεξεργασία

Το λεξικό έχει 200 λήμματα (id=1 έως id=200).
Κάνουμε κλικ στο «Εμφάνιση/Απόκρυψη Σημασιολογίας» για να δούμε αναλυτικά παραδείγματα σύνταξης.
Με πολύ χρήσιμους συνδέσμους προς άλλα λεξικά του ιστότοπου για τη μεσαιωνική και νέα ελληνική.
Είναι εφικτή και αναζήτηση με απλή πληκτρολόγηση της λέξης, που εμφανίζει μόνον την πρώτη παράγραφο του λήμματος δίνοντας σύνδεσμο προς το πλήρες λήμμα.

Στο Βικιλεξικό, καταχωρίσαμε και τα 200 λήμματα

Στο λήμμα ἀγαθός γράφουμε 1 (id=1) που δίνει το

  • {{Π:ΒΛΑΕ|1}}

που εμφανίζει


Αν θέλουμε να συνδέσουμε με άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε, γράφουμε

  • {{Π:ΒΛΑΕ|1|άλλη λέξη}}

που θα εμφανίσει

Τοποθέτηση Επεξεργασία

Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{Π:ΒΛΑΕ}}

Αριθμητικές παράμετροι Επεξεργασία

(προαιρετικές)

  • |1=   Στη θέση#1, ο αριθμός id= του λεξικού (όπως τον έχουμε διασταυρώσει)
  • |2=   Στη θέση#2, εμφάνιση διαφορετικής λέξης από το PAGENAME της σελίδας όπου βρισκόμαστε.