Παράρτημα:Αποθετικά ρήματα

Αποθετικά ονομάστηκαν από τους αλεξανδρινούς γραμματικούς τα ρήματα που εμφανίζονται μόνο με μορφή μεσοπαθητικού ρήματος. Ονομάστηκαν δηλαδή όσα λήγουν σε "-όμαι". Η ονομασία δόθηκε επειδή εσφαλμένα νόμισαν πως τα ρήματα αυτά "ἀπέθεντο" (έχασαν) την ενεργητική μορφή τους.

Όσα από αυτά έχουν ενεργητική διάθεση, δηλαδή έχουν αντικείμενο (π.χ. ερωτεύομαι), αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν ως παθητικά αναγκαστικά πρέπει να επινοηθεί κάποια περίφραση η οποία να αποτελείται από ένα ρήμα όπως τα βρίσκω, γίνομαι, έχω κλπ. και κάποιο ουσιαστικό, επίθετο ή μετοχή συγγενικό ή σχετικό με το ρήμα.

  • ο πρόεδρος δέχτηκε τον Πρωθυπουργό
    • ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο
  • η αδελφή του ερωτεύτηκε το γειτονόπουλο
    • ...

Δείτε: