Δείτε επίσης: ούγγρου

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Ούγγρο αρσενικό