Δείτε επίσης: ούγγρε

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Ούγγρε αρσενικό