Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Ξάνθης

  1. Ξάνθη, στη γενική του ενικού