Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Λυδιών θηλυκό