Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Λιβάνου

  1. Λίβανος, στη γενική του ενικού