Πρότυπα που συνδέουν με τόμους του Λεξικού Ελληνικών Προσωπικών Ονομάτων www.lgpn.ox.ac.uk Lexicon of Greek Personal Names (πρόσβαση:2019)

Το LGPN δημιουργήθηκε για να συλλέξει κα να εκδόσει όλα τα αρχαία ονόματα προσώπων. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από γραπτές πηγές από τον 8ο αιώνα έως την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο.

Δείτε:

Σελίδες στην κατηγορία "R:LGPN"

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 7 σελίδες, από 7 συνολικά.