Κατηγορία:Παραγωγή λέξεων (καθαρεύουσα)

Γλώσσα: Νέα ελληνικά - Καθαρεύουσα » Ετυμολογία » Παραγωγή λέξεων «««
« Κατηγορία:Παραγωγή λέξεων (νέα ελληνικά)
Δημιουργία νέας λέξης με βάση μια άλλη που προέρχεται από διαφορετική περίοδο ή από διαφορετική γλώσσα.