Κατηγορία:Παραγωγή λέξεων (νέα ελληνικά)

Γλώσσα: Νέα ελληνικά » Ετυμολογία » Παραγωγή λέξεων «««
Δημιουργία νέας λέξης με βάση μια άλλη που προέρχεται από διαφορετική περίοδο ή από διαφορετική γλώσσα.