Κατηγορία:Δάνεια (διαγλωσσικοί όροι)

Γλώσσα: Διαγλωσσικοί όροι » Ετυμολογία » Δανεισμοί » Δάνεια ««« « Λόγια δάνεια
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.