Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Ιουνίου αρσενικό

Συνώνυμα

επεξεργασία