Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Ινδιών θηλυκό