Ετυμολογία

επεξεργασία
Θεσπιᾶσιν < Θεσπιαί

  Επίρρημα

επεξεργασία

Θεσπιᾶσιν (τοπικό επίρρημα)