Πρότυπο:auto cat: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

+where, lang
+σχόλιο, υφολογικές
+where, lang
Γραμμή 4:
<small><span style="color:#ffffff; font-weight:bold;">Module:auto cat</span> >> [[Module:auto cat/data/topics]] :: τοπωνύμια στο [[Module:topos/kind]]</small></br>
<small><span style="color:#ffffff; font-weight:bold;">Module:auto cat</span> >> [[Module:auto cat/data/style]]</small></br>
<small><span style="color:#ffffff; font-weight:bold;">Module:auto cat</span> >> τόποι της? places of? &nbsp; &nbsp; &nbsp; (as in where at [[Module:topos/where]])</small></br>
<small><span style="color:#ffffff; font-weight:bold;">Module:auto cat</span> >> [[Module:Languages]] &nbsp; &nbsp; &nbsp; (& [[Module:Languages/cat]])</small></br>
* '''[[Πρότυπο:auto cat]]''' ''και ελληνογράμματο'' '''αυτο κατ'''
* https://el.wiktionary.org/wiki/Ειδικό:ΤιΣυνδέειΕδώ/Πρότυπο:auto_cat