Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ΔΙΚΕΝ < : Διεύθυνση Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων.

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

Δ.Κ.Ε.Ν. θηλυκό άκλιτο αρκτικόλεξο

  • Φορέας του Γ.Ε.Σ. υπεύθυνος για την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκπαίδευσης των νεοσύλλεκτων οπλιτών του στρατού ξηράς.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία