Βικιλεξικό:Οδηγός για νέους χρήστες/Διαμόρφωση κειμένου

Η σελίδα είναι μέρος του
Οδηγού για νέους χρήστες
Σελίδες οδηγιών...

Αρχή
Επεξεργασία
Σύνδεσμοι
Διαμόρφωση κειμένου
Ετυμολογία
Ορισμοί
Μεταφράσεις
Σελίδες συζήτησης
Εγγραφή
Σύνοψη

Δείτε επίσης...

Δομή λημμάτων
Βοήθεια

Η διαμόρφωση του περιεχομένου ενός λήμματος γίνεται με τη βοήθεια μιας ειδικής "σύνταξης" (wiki markup) που δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις HTML.

Η συγγραφή ενός λήμματος στο Βικιλεξικό διαφέρει ελαφρά από την χρήση ενός τυπικού επεξεργαστή κειμένου. Στο Βικιλεξικό, η διαμόρφωσή του επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ορισμένων συντακτικών κανόνων.

Διαμόρφωση γραμματοσειράς & κειμένου επεξεργασία

Έντονη και πλάγια γραφή επεξεργασία

Η πιο συνηθισμένη διαμόρφωση αφορά στη χρήση έντονου ή πλάγιου κειμένου. Αυτό επιτυγχάνεται ενσωματώνοντας το κείμενο μέσα σε αποστρόφους ('):

 • ''πλάγια''   εμφανίζεται ως πλάγια (2 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος).
 • '''έντονα'''   εμφανίζεται ως έντονα (3 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος).
 • '''''πλάγια έντονα'''''   εμφανίζεται ως πλάγια έντονα (5 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος).

Δημιουργία αριστερής εσοχής επεξεργασία

Η τοποθέτηση του συμβόλου "άνω-κάτω τελεία" ( : ) στην αρχή μιας γραμμής, αυτόματα μετακινεί το κείμενο προς τα δεξιά κατά μία θέση. Η λειτουργία της "άνω-κάτω τελείας" είναι αντίστοιχη με αυτή του πλήκτρου "tab" στους κειμενογράφους και μπορεί να γραφτεί περισσότερες από μία φορές συνεχόμενα δηλ. ":" ή "::" ή ":::" κ.ο.κ. Για να λειτουργήσει η μορφοποίηση αυτή, δεν πρέπει να προηγείται κανένας άλλος χαρακτήρας πριν από την "άνω-κάτω τελεία"

Αριστερή εσοχή μίας θέσης
Αριστερή εσοχή δύο θέσεων
Αριστερή εσοχή τριών θέσεων

ή πρέπει να προηγείται ο αμέσως προηγούμενος (αστεράκι ή δίεση) Π.χ.

* ο ορισμός μας

*: ''το παράδειγμά μας με πλάγια γράμματα με εσοχή''

δίνει

 • ο ορισμός μας
  το παράδειγμά μας με πλάγια γράμματα με εσοχή

Ενότητες και Υποενότητες επεξεργασία

Η χρήση ενοτήτων και υποενοτήτων βοηθά στην καλύτερη οργάνωση και ανάγνωση ενός λήμματος, διευκολύνοντας παράλληλα την περαιτέρω επεξεργασία του από άλλους χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές ενότητες με χρήση του συμβόλου "=".

Μία νέα ενότητα δημιουργείται ως εξής:
==Ενότητα==   (2 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος) πχ. οι Τομείς γλωσσών έχουν 2 ίσον. Αντιστοιχεί στο <h2>
===Υποενότητα===   (3 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος) η Ενότητα 'μέρος του λόγου' έχει 3 ίσον. Αντιστοιχεί στο <h3>
====Υπο-υποενότητα====   (4 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος)

Αν ένα λήμμα έχει τουλάχιστον 4 ενότητες, τότε δημιουργείται αυτόματα ένας πίνακας περιεχομένων. Μπορείτε να το δοκιμάσετε στο αμμοδοχείο.

Παράδειγμα για τις ενότητες: Βοήθεια:Δομή λημμάτων

Κατάλογοι και αρίθμηση επεξεργασία

Κατάλογοι επεξεργασία

Μπορείτε να δημιουργείτε καταλόγους με την προσθήκη ενός αστερίσκου * στην αρχή κάθε νέας γραμμής κειμένου. Αντιστοιχεί στο <dd>.

Παράδειγμα:

* πρώτο στοιχείο (αλλά χωρίς αρίθημηση: μόνο με μία βούλα)
* δεύτερο στοιχείο
** υποενότητα σε κατάλογο
* τρίτο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 • πρώτο στοιχείο
 • δεύτερο στοιχείο
  • υποενότητα σε κατάλογο
 • τρίτο στοιχείο

Αρίθμηση επεξεργασία

Εάν είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας αριθμημένος κατάλογος, τότε αντί του αστερίσκου χρησιμοποιείται το σύμβολο #. Αντιστοιχεί στο <li> (list).

Παράδειγμα:

# πρώτο στοιχείο
# δεύτερο στοιχείο
## υποενότητα σε κατάλογο
# τρίτο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 1. πρώτο στοιχείο
 2. δεύτερο στοιχείο
  1. υποενότητα σε κατάλογο
 3. τρίτο στοιχείο

Κουτί pre επεξεργασία

Αν αφήσετε ένα κενό στην αρχή μιας γραμμής: π.χ.

 άφησα ένα κενό

εμφανίζεται κουτί όπως στα <pre>...</pre>

άφησα ένα κενό

Γραμματοσειρά λεζάντας επεξεργασία

Μπορείτε να περικλείετε τις λεζάντες με τα σύμβολα <small> - </small> και η γραμματοσειρά της λεζάντας θα εμφανίζεται με μικρά γράμματα:

μικρά γράμματα για λεζάντα

Εμφάνιση διαγραφής επεξεργασία

Η λέξη ή πρόταση που περικλείεται στα σύμβολα <del> - </del>, ή με <s> - </s>, εμφανίζει το κείμενο ως διακριτή διαγραφή:

κείμενο με διακριτή διαγραφή

Κώδικας ορατός αλλά όχι ενεργός επεξεργασία

Όταν θέλουμε να 'γράψουμε' ένα κώδικα για να διαβαστεί από αναγνώστες, θα πρέπει να γραφτεί, αλλά να μην ισχύσει! Αυτό γίνεται όταν τον βάλουμε ανάμεσα στα

<nowiki>...</nowiki>

ή ακόμα καλύτερα:

<code><nowiki>...xxx...</nowiki></code>

που εμφανίζει:

...xxx...

Κεντράρισμα επεξεργασία

Για να στοιχίσουμε λέξεις ή προτάσεις στο κέντρο, τις περικλείουμε με τα σύμβολα <center> - </center>. Έτσι η φράση <center>Βάζω το κείμενο στο κέντρο</center> εμφανίζεται ως:

Βάζω το κείμενο στο κέντρο

Γραμματοσειρά σταθερού πλάτους επεξεργασία

Η λέξη ή πρόταση που περικλείεται στα σύμβολα <tt> - </tt>, εμφανίζει γραμματοσειρά σταθερού πλάτους (τύπου courier), για τη διαμόρφωση τεχνικών ή άλλων όρων. Έτσι, το κείμενο: <tt>τεχνικών όρων</tt>, εμφανίζεται ως εξής:

Γραμματοσειρά σταθερού πλάτους για τη διαμόρφωση τεχνικών όρων

Εμφάνιση υπογράμμισης επεξεργασία

Επιτυγχάνεται όταν περικλείσουμε μια λέξη ή πρόταση με τα σύμβολα <u> - </u>. Έτσι η λέξη <u>υπογράμμιση</u> εμφανίζεται ως:

υπογράμμιση

Πίνακες επεξεργασία

Το αντίστοιχο του γνωστού <table><tr><td>...</td></tr></table> για δημιουργία πίνακα, γραμμής, κολώνας:


Παράδειγμα 1:

{| border=1
| Ένας πολύ εύκολος πίνακας: μία γραμμή, μία κολώνα
|}

που εμφανίζει:

Ένας πολύ εύκολος πίνακας: μία γραμμή, μία κολώνα


Παράδειγμα 2:

{| border=1
| Προσθέτουμε
| κι άλλες
| κολώνες
|}

που εμφανίζει:

Προσθέτουμε κι άλλες κολώνες


Παράδειγγμα 3:

{| border=1
| η πρώτη γραμμή έρχεται 'αυτόματα'
|- <!-- για να ανοίξει κι άλλη γραμμή -->
| μια ακόμη γραμμή
|-
| ή και περισσότερες!
|}

που εμφανίζει

η πρώτη γραμμή έρχεται 'αυτόματα'
μια ακόμη γραμμή
ή και περισσότερες!


Χρησιμοποιώντας και γραμμές και κολώνες:

{| border="5"
|+ Τίτλος του πίνακα
! κολώνα 1
! κολώνα 2
! κολώνα 3
|-
| Μπορεί κανείς
| να κάνει πίνακες
| 12345
|-
| Είναι πολύ πρακτικό
| για Παραρτήματα δεδομένων
| 67890
|-
| και εύκολο
| !!
| ...
|}

που εμφανίζει

Τίτλος του πίνακα
κολώνα 1 κολώνα 2 κολώνα 3
Μπορεί κανείς να κάνει πίνακες 12345
Είναι πολύ πρακτικό για Παραρτήματα δεδομένων 67890
και εύκολο !! ...
 • Help:Wikitext στην αγγλική Βικιπαίδεια   με πολλά παραδείγματα
 • Help:Table στην αγγλική Βικιπαίδεια   για πίνακες


Συνέχεια στην επόμενη ενότητα του οδηγού.