Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Αχίλλεια η χιλιόφυλλος θηλυκό