Δείτε επίσης: αργειτισσών

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Αργειτισσών θηλυκό