Δείτε επίσης: αργίτισσας

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Αργείτισσας θηλυκό