Δείτε επίσης: αργείας

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Αργείας θηλυκό