Δείτε επίσης: Αλεξάνδρου, Ἀλεξάνδρου

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματοςΕπεξεργασία

Αλέξανδρου

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία