Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ŝoki < ŝok- + -i

  Ρήμα επεξεργασία

ρήμα ŝoki
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας ŝokas ŝokanta ŝokata
αόριστος ŝokis ŝokinta ŝokita
μέλλοντας ŝokos ŝokonta ŝokota
υποθετική ŝokus - -
προστακτική ŝoku - -

ŝoki (eo)

Άλλες γραφές επεξεργασία

sxoki, shoki, s'oki