Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

ŝin (eo)