Βοσνιακά (bs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

zub (bs)



Κροατικά (hr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

zub (hr)



Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

zub (sr)

  • λατινική γραφή του зуб



Σλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

zub (sk)



Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

zub 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

zub (cs) αρσενικό