Ένα πιάτο ζαμπαγιόνε.

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

zabaglione (it)