Βρετονικά (br) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

yezh (br) θηλυκό

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία