Νάουατλ (nah) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

xōchicuīcayōtl θηλυκό