Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

woestijn 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

woestijn (nl)