Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

woestenij 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

woestenij (nl)