Δυτικά φριζικά (fy) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

woastine (fy)

Φριουλανικά (fur)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

woastine