Σικελικά (scn)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

vurcanu (scn) αρσενικό

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία