Σικελικά (scn)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

vulcanu (scn) αρσενικό

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία