Ρουμανικά (ro) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

'a 'vrea (ro)

Κλίση επεξεργασία