Πορτογαλικά (pt) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

vinho 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

vinho (pt)