Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

viande 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

viande (fr)