Δανικά (da)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

være (da)

Νορβηγικά (no) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

være (no)