Κροατικά (hr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

utorak (hr) αρσενικό