Κροατικά (hr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

usna (hr)


Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

usna (sr)

  • λατινική γραφή του усна