Ουσιαστικό

επεξεργασία

trestný čin (cs) αρσενικό

Συνώνυμα

επεξεργασία