Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου Επεξεργασία

transactionnelle (fr)