Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

tournoiements (fr)