Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

tonsil (en)