Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

tion (eo)