Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

tétragones (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

tétragones (fr)