Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

szkło 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

szkło (pl) ουδέτερο