Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

subluminal (en) και sublumic