Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

sublumic και subluminal