Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

stimulante (fr)