Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

statistique 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

statistique (fr) θηλυκό